T-STORY Storytelling Applied to Training  
Facebook  LinkedIn Twitter 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Συναντήσεις Εταίρων - είναι πολύτιμες ευκαιρίες για την πληρέστερη άσκηση διαχείρισης του έργου - σχεδιασμός, οργάνωση, έλεγχος και ηγεσία. Είναι επίσης σημαντικές από την οπτική γωνία της δυναμικής της ομάδας, καθώς επιτρέπει προσωπική επαφή. Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 συναντήσεις.

Οι συναντήσεις έχουν προγραμματιστεί να συμπίπτουν με συγκεκριμένες δραστηριότητες ή σημαντικές στιγμές του έργου, για τον καλύτερο συντονισμό του έργου και την αποτελεσματικότερη διαχείριση κόστους. Ο Διαχειριστής του Έργου έχει την ευθύνη να προτείνει την ημερήσια διάταξη, η οποία θα αποτελέσει αντικείμενο συμφωνίας όλων των εταίρων. Αυτοί θα πρέπει να συμμετάσχουν όπως απαιτείται, παρουσιάζοντας/αναφέροντας σχετικά με τις ολοκληρωμένες, τρέχουσες ή προβλεπόμενες δραστηριότητες.

  • 1st partnership meeting in Porto - 29-30.11.2012

 
 
Meeting summary

  • 2nd partnership meeting in Timisoara - 16-17.05.2013

 
 
Meeting summary

  • 3rd partnership meeting in Lodz - 17-18.10.2013

 
 
Meeting summary

  • 4th partnership meeting in Baveno - 10-11.03.2014

 
 
Meeting summary

 Έρευνα - ο σκοπός αυτού του Π.Ε. είναι η καταγραφή και η ανάλυση αναγκών των εκπαιδευτών/καθηγητών/εκπαιδευτικών σε ζητήματα δεξιοτήτων αφήγησης και ψηφιακής αφήγησης, η οποία  θα αποτελέσει τη βάση για τις ακόλουθες δραστηριότητες του έργου.

 Η ανάλυση αυτή θα διεξαχθεί μέσω μιας δομημένης μεθοδολογίας, συμπεριλαμβανομένου ενός online ερωτηματολογίου και μελετών περιπτώσεων. Η Τελική Έκθεση, θα παρουσιάσει τα βασικά συμπεράσματα από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε, προσδιορίζοντας  τις δεξιότητες και τη γνώση που είναι αναγκαίο να αναπτυχθούν μεταξύ εκπαιδευτών/καθηγητών/εκπαιδευτικών, καθώς επίσης και την περιγραφή της μεθοδολογίας και των καλύτερων πρακτικών που βρέθηκαν στα έργα αφήγησης που έχουν ήδη υλοποιηθεί.

Εγχειρίδιο Εκμάθησης - θα συμπεριλαμβάνει το μαθησιακό περιεχόμενο που το πρόγραμμα  "T-story – Storytelling applied to training" θα εμπεριέχει για την υποστήριξη της ανάπτυξης των δεξιοτήτων των εκπαιδευτών/καθηγητών/εκπαιδευτικών. Το Εγχειρίδιο Εκμάθησης θα περιλαμβάνει το θεωρητικό υπόβαθρο σχετικά με την αφήγηση, τεχνικές πληροφορίες και υποστήριξη για την ανάπτυξη ψηφιακού περιεχομένου.

 Εθνικά σεμινάρια – Θα  οργανώνονται εθνικά σεμινάρια σε όλες τις χώρες των εταίρων, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η επίδραση παράλληλα με τις ομάδες-στόχους, αλλά και να ενισχυθεί η συμμετοχή τους στη φάση της ανάπτυξης και επαλήθευσης του έργου.

 Στην πρώτη  σειρά σεμιναρίων θα καλυφθούν τα ακόλουθα θέματα:

  • επισκόπηση έργου: στόχοι, επιτεύγματα, δραστηριότητες και αποτελέσματα,
  • ερευνητικά αποτελέσματα έργου,
  • επόμενα βήματα - Έλεγχος και επικύρωση: περιγραφή των επόμενων βημάτων ώστε να συμμετάσχουν οι ομάδες-στόχοι.

 Στη δεύτερη σειρά σεμιναρίων θα καλυφθούν τα ακόλουθα θέματα:

  • επισκόπηση έργου: στόχοι, επιτεύγματα, δραστηριότητες και ερευνητικά αποτελέσματα,
  • Παρουσίαση των ψηφιακών μαθημάτων

Εκπαιδευτικά σεμινάρια - θα διεξαχθούν τον Ιούνιο 2014 από όλους τους εταίρους. Βασικός σκοπός τους θα είναι η εξάσκηση με τα ψηφιακά μαθήματα που έχουν ετοιμαστεί κατά τη διάρκεια του έργου και η αξιολόγηση τους. Οι εθνικές ομάδες εργασίας θα μπορούν να ασχοληθούν και καθορίσουν από κοινού τη στρατηγική για τη μεταφορά των επιλεγμένων επιτυχημένων πρακτικών εκπαίδευσης στις χώρες τους και να αμαγνωρίσουν όλες τις πιθανές δυσκολίες.

 Τελικό συνέδριο- προγραμματισμένο για τον Οκτώβριο 2014. Ο κύριος στόχος του είναι να παρουσιάσει και να προσδιορίσει έναν επιτυχή τρόπο για τη μεταφορά των αποτελεσμάτων του έργου σε ομάδες στόχους που μπορούν να τα υιοθετήσουν και να τα εφαρμόσουν, καθώς επίσης και να παρουσιάσει την τελική έκδοση των ψηφιακών μαθημάτων που έχουν παραχθεί από όλους τους εταίρους.

Advancis – Business Services
Rua Primeiro de Maio 192, 2o Tras.
4450-230 Matosinhos PORTUGAL
+351 220 175 604
+351 220 100 325
info@advancis.pt