T-STORY Storytelling Applied to Training  
Facebook  LinkedIn Twitter 

Αντικειμενικοί Σκοποί

Αντικειμενικοί Σκοποί

 Ο γενικός στόχος του Τ-Story είναι σαφής: να προωθήσει την ευρύτερη χρήση της Αφήγησης και της Ψηφιακής Αφήγησης σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, σε όλη την Ευρώπη, αναπτύσσοντας ψηφιακά μαθήματα για τους εκπαιδευτικούς, δασκάλους και εκπαιδευτές.

Οι άμεσοι στόχοι του έργου είναι:

 • η συμμετοχή των ευρωπαίων καθηγητών/εκπαιδευτών/εκπαιδευτικών σε μια έρευνα για τον εντοπισμό των αναγκών κατάρτισής τους σχετικά με βασικές ψηφιακές ικανότητες αφήγησης δεξιότητες στις ΤΠΕ,
 • η αναγνώριση καλών πρακτικών από επιτυχείς ιστορίες εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ιδιαίτερα αυτών που στηρίζονται στην ψηφιακή αφήγησης,
 • η εκπόνηση ενός εγχειριδίου εκμάθησης για την υποστήριξη των εκπαιδευτών που θα παρέχουν εκπαίδευση μέσα από ιστορίες,
 • η προώθηση, σε 7 χώρες, 7 πιλοτικών εκπαιδευτικών συνεδριών, προκειμένου να υπάρξει ανατροφοδότηση και τελειοποίηση του παραγόμενου εκπαιδευτικού υλικού,
 • η πραγματοποίηση ποικίλων απολογητικών δράσεων προκειμένου να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος των δραστηριοτήτων του έργου και των αποτελεσμάτων μεταξύ των ομάδων στόχων, βελτιώνοντας έτσι τη βιωσιμότητα των τελικών προϊόντων και αποτελεσμάτων.

Ως αποτέλεσμα του έργου,  αναμένουμε ότι:

 • οι ανάγκες  των καθηγητών/εκπαιδευτών/εκπαιδευτικών (σχετικά με βασικές ικανότητες ψηφιακής αφήγησης και δεξιότητες στις ΤΠΕ) θα χαρτογραφηθούν και θα διαδοθούν σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο,
 • οι ομάδες-στόχοι θα είναι σε θέση να ενεργοποιήσουν  τις  αποκτηθείσες δεξιότητες για να δημιουργήσουν και να αναπτύξουν καινοτόμα προγράμματα σπουδών χρησιμοποιώντας αφήγηση  και ψηφιακή υποστήριξη, έχοντας στη διάθεσή τους υλικό εκπαίδευσης , επικεντρωμένο στις ιδιαιτερότητες των εργαλείων αυτών,
 • η μορφή με την οποία θα διατίθεται το μάθημα (ψηφιακό μάθημα) θα συμβάλλει στην καλύτερη  και ευρύτερη διάδοση και μελλοντική εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων, ενισχύοντας τη λογική της διά βίου μάθησης,
 • η υιοθέτηση καινοτόμων μαθητοκεντρικών μεθοδολογιών στην εκπαίδευση/κατάρτιση μπορεί να συνεισφέρει στην ανάπτυξη των εγκάρσιων βασικών ικανοτήτων όπως η κριτική σκέψη, η δημιουργικότητα και η καινοτομία,
 • η υιοθέτηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση μπορεί να ενδυναμώσει (άμεσα τις ομάδες- στόχους και έμμεσα τους φοιτητές / εκπαιδευόμενους) την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων και την προώθηση της ψηφιακής ένταξης,
 • η ικανοποίηση των αναγκών των μαθητών/εκπαιδευόμενων μέσα από εξατομικευμένα, συνεργατικά και άτυπα μαθησιακά περιβάλλοντα  θα αυξήσει τα κίνητρά τους, θα ενισχύσει τους δεσμούς τους με την εκπαίδευση και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και θα αυξήσει την εμπλοκή τους στη δια βίου εκπαίδευση
 • οι δραστηριότητες αξιολόγησης που προβλέπονται από την κοινοπραξία θα επιτρέψουν την ευρύτερη συνειδητοποίηση της μεθοδολογίας και θα προωθήσουν νέες εφαρμογές σε επαγγελματικά πλαίσια εκτός εκπαίδευσης.
   

 

Advancis – Business Services
Rua Primeiro de Maio 192, 2o Tras.
4450-230 Matosinhos PORTUGAL
+351 220 175 604
+351 220 100 325
info@advancis.pt