T-STORY Storytelling Applied to Training  
Facebook  LinkedIn Twitter 

ACTIVITEITEN

ACTIVITEITEN

Partnership bijeenkomsten

Dit zijn waardevolle gelegenheden om het management van het project te perfectioneren – het goed te plannen, te organiseren en te leiden. De bijeenkomsten zijn ook belangrijk vanuit de optiek van het team omdat men elkaar persoonlijk kan ontmoeten. Er zijn in totaal vijf bijeenkomsten gepland.

De bijeenkomsten zijn rond belangrijke en/of veeleisende momenten binnen het project gepland in verband met een betere coördinatie van de werkzaamheden en kostenefficiëntie. De project manager is verantwoordelijk voor de agenda die door alle partners moet worden  goedgekeurd. De partners zijn verantwoordelijk voor hun bijdragen door middel van presentaties / rapporten over afgesloten, voortgaande of geplande activiteiten.

  • 1st partnership meeting in Porto - 29-30.11.2012

 
 
Meeting summary

  • 2nd partnership meeting in Timisoara - 16-17.05.2013

 
 
Meeting summary

  • 3rd partnership meeting in Lodz - 17-18.10.2013

 
 
Meeting summary

  • 4th partnership meeting in Baveno - 10-11.03.2014

 
 
Meeting summary

Onderzoek

Het doel van dit deel van het project is het ontwikkelen van een behoefteonderzoek en -analyse van leraren/opleiders en trainers met betrekking tot (digital) storytelling vaardigheden. De analyse vormt de basis voor de volgende activiteiten binnen het project.

De analyse wordt door middel van een gestructureerde methodologie uitgevoerd, inclusief een online vragenlijst en case studies. Het onderzoeksrapport zal de belangrijkste conclusies belichten en de te ontwikkelen kennis en vaardigheden van leraren/opleiders/trainers benoemen. Daarnaast worden er de methodologie en de ‘best practices’ belicht die in al bestaande storytelling projecten waren geïmplementeerd.

Het (Leer)Handboek

Het handboek zal de inhoud van de cursus ‘T-Story – Storytelling toegepast op trainen’ bevatten; de theoretische achtergrond van storytelling, technische informatie en ondersteuning voor de ontwikkeling van digitale (leer)middelen.

Nationale seminars

Deze seminars worden georganiseerd in alle partnerlanden om de impact van het project bij de doelgroepen te maximaliseren en hen zo bij het testen van de cursusonderdelen en de validatie daarvan te betrekken.

De eerste edities van de seminars zullen betrekking hebben op:

  • Projectoverzicht: doelstellingen, bereikte doelen, activiteiten en resultaten
  • Onderzoeksresultaten van de projectgroepen
  • Volgende stappen van het project - Testen en validatie: beschrijving van de volgende stappen om betrokkenheid bij de doelgroepen te creëren en vast te houden

De tweede edities zullen betrekking hebben op:

  • Projectoverzicht: doelstellingen, bereikte doelen, activiteiten en resultaten
  • Presentatie van de digitale cursus

Trainingssessies

In juni 2014 zullen alle partner trainingssessies houden. Het voornaamste doel is om de ontwikkelde digitale cursus te oefenen en te evalueren. De nationale werkgroepen zullen vervolgens aan een strategie werken om de als succesvol geselecteerde onderwijsmethodes voor hun landen aan te passen en mogelijke problemen te benoemen en op te lossen.

Slotconferentie

In oktober 2014 is de slotconferentie gepland. Doel daarvan is om enerzijds de succesvolle resultaten van het project aan de doelgroepen te presenteren en hun te enthousiasmeren om de (digital) storytelling methodes toe te passen. Daarnaast zal uiteraard de finale versie van de digitale cursus worden gepresenteerd.

Advancis – Business Services
Rua Primeiro de Maio 192, 2o Tras.
4450-230 Matosinhos PORTUGAL
+351 220 175 604
+351 220 100 325
info@advancis.pt