T-STORY Storytelling Applied to Training  
Facebook  LinkedIn Twitter 

DOELSTELLINGEN

DOELSTELLINGEN

De hoofddoelstelling van het T-Story project is een breder gebruik van storytelling en digital storytelling voor opleidingen en trainingen op alle niveau’s in Europa te bevorderen, door een digitale cursus voor leraren, opleiders en trainers te ontwikkelen.

De specifieke doelstellingen van het project zijn:

Europese leraren/trainers/opleiders in een onderzoek betrekken om te kunnen bepalen waar hun opleidingsbehoeften liggen met betrekking tot de belangrijkste (digital) storytelling competenties en ICT-vaardigheden.

‘Good practices’ uit succesvolle educatieve storytelling projecten (in het bijzonder ondersteund door digital storytelling) identificeren.

Een (leer)handboek voor opleiders en trainers uit te werken dat hen kan ondersteunen bij het onderwijzen en trainen door middel van storytelling.

In zeven landen zeven pilot training sessies organiseren op de ontwikkelde trainingsmiddelen om feedback te krijgen en fine-tuning uit te kunnen voeren.

Meerdere valorisaties uitvoeren om de impact van de projectactiviteiten en de uitkomsten daarvan voor de doelgroepen te maximaliseren om daarmee de duurzaamheid van de eindproducten te verbeteren.

Het verwachte resultaat van het project:

De behoeften van leraren/opleiders/trainers met betrekking tot de belangrijkste digital storytelling competenties en ICT-vaardigheden zijn in kaart gebracht en verspreid op nationaal en Europees niveau.

De doelgroepen beschikken over het nodige lesmateriaal en vaardigheden die hen helpen om innovatieve lessen op basis van (digital) storytelling te ontwikkelen.

Het format van de cursus (digitaal) zal bijdragen aan een eenvoudige en brede verspreiding en exploitatie van (digital) storytelling, maar ook bijdragen aan een cultuur van levenslang leren.

De implementatie van deze leerling-/cursisten-georiënteerde methoden kan bijdragen tot vorming van transversale competenties, bijvoorbeeld kritisch denken, creativiteit en innovatie.

De implementatie van ICT (gerelateerd aan digital storytelling) door de doelgroepen (direct) en hun leerlingen/cursisten (indirect) zal de ontwikkeling van digitale vaardigheden en de acceptatie van digitale hulpmiddelen kunnen bevorderen.

Men zal beter kunnen inspelen op de behoeften van leerlingen/cursisten door een persoonlijkere aanpak, betere samenwerking en informeel leren. Daarmee kan hun motivatie toenemen, kunnen hun banden met opleidings- en onderwijsinstellingen hechter worden en zullen ze in levenslang leren willen investeren.

De valorisatie-activiteiten die de projectgroep gepland heeft, zullen een bredere bewustwording van de methodologie tot stand brengen en wellicht de ontwikkeling van nieuwe applicaties stimuleren, ook in de professionele omgeving buiten het educatieve traject.

Advancis – Business Services
Rua Primeiro de Maio 192, 2o Tras.
4450-230 Matosinhos PORTUGAL
+351 220 175 604
+351 220 100 325
info@advancis.pt