T-STORY Storytelling Applied to Training  
Facebook  LinkedIn Twitter 

PROJECT

PROJECT

Het begon met verhalen…

Het T-Story project richt zich op ‘storytelling’ als een innovatieve leermethode en gebruikt daarvoor de kunst van het verhalen vertellen. Deze methode zal leraren, opleiders en trainers ondersteunen om kennis op een onderhoudende, toegankelijke en inspirerende manier over te dragen. Daarbij zal onder andere gebruik worden gemaakt van verhaallijnen, verhaalstructuren, symbolen (bijvoorbeeld metaforen). Het zal van leerlingen betrokken luisteraars maken, hun verbeelding en emoties aanspreken en bijvoorbeeld tot een verrijkt vocabulaire in gesproken en geschreven teksten leiden.

De methode wordt in dit project vergezeld van de nieuwste ICT-middelen: Digital Storytelling dus. Digitale verhalen kunnen onder andere hoogkwalitatieve presentaties, (interactieve) animaties en (interactieve) video’s zijn, met gesproken tekst en eventueel muziek.

Doel van het T-Story Project is het populariseren van storytelling (het gebruik maken van verhalen) en digital storytelling in heel Europa. De initiatiefnemers van dit project zien (digital) storytelling als waardevolle pedagogische methode binnen onderwijs en training op alle niveaus (formeel, niet formeel en informeel). Het tastbare doel van de projectgroep is de ontwikkeling van een digitale cursus ‘digital storytelling’ voor leerkrachten, opleiders en trainers.

Leven Lang Leren Programma

Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie. De verantwoordelijkheid voor deze website ligt uitsluitend bij de auteur; de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie die erin is vervat.

Advancis – Business Services
Rua Primeiro de Maio 192, 2o Tras.
4450-230 Matosinhos PORTUGAL
+351 220 175 604
+351 220 100 325
info@advancis.pt