T-STORY Storytelling Applied to Training  
Facebook  LinkedIn Twitter 

Projekt

Projekt

Celem projektu T-Story jest rozpowszechnienie stososowanie metody Storytelling i Cyfrowego Storytelling na wszystkich poziomach edukacji formalnej i nieformalnej w całej Europie poprzez wypracowanie kursu cyfrowego dla nauczycieli, szkoleniowców i trenerów.

Projekt wzmocni wiedzę i umiejętności nauczycieli / szkoleniowców / trenerów wykorzystując technikę cyfrowego Storytelling – „uczenie Storytelling przez Storytelling”.

Grupy docelowe projektu będą mieć możliwość zapoznania się z metodą Storytelling oraz nauczenia się jak w praktyce ją stosować i jak angażować uczniów w proces nauki z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Program „Uczenie się przez całe życie”

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Ta strona internetowa odzwierciedla jedynie stanowisko jej autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną.

Advancis – Business Services
Rua Primeiro de Maio 192, 2o Tras.
4450-230 Matosinhos PORTUGAL
+351 220 175 604
+351 220 100 325
info@advancis.pt