T-STORY Storytelling Applied to Training  
Facebook  LinkedIn Twitter 

ACTIVITĂȚI

ACTIVITĂȚI

Întâlniri ale partenerilor – sunt oportunități valoroase de exercitare a managementului de proiect în vederea realizării de planificări pe termen lung, dar și pentru organizare, controle și conducere. Sunt de asemenea importante pentru dinamica punctului de vedere al echipei, permițând contactul față în față. Vor fi în total 5 întâlniri (Noiembrie 2012, May 2013, Octombrie 2013, Martie 2014, Octombrie 2014), fiecare partener fiind responsabil pentru găzduirea unei întâlniri a partenerilor.
Toți partenerii ar trebui să fie prezenți la toate întâlnirile.

Întâlnirile sunt planificate a coincide cu diferite activități sau momente importante în cadrul proiectului, astfel încât să fie o mai bună coordonare și eficiență a costurilor. Managerul de proiect este responsabil pentru propunerea agendei, care va fi agreată de către toți partenerii. Aceștia ar trebui să participe în funcție de necesități, prin prezentări, raportări referitoare la activitățile trecute, prezente sau viitoare.

  • 1st partnership meeting in Porto - 29-30.11.2012

 
 
Meeting summary

  • 2nd partnership meeting in Timisoara - 16-17.05.2013

 
 
Meeting summary

  • 3rd partnership meeting in Lodz - 17-18.10.2013

 
 
Meeting summary

  • 4th partnership meeting in Baveno - 10-11.03.2014

 
 
Meeting summary

Seminariile  Naționale – vor fi 2 seminarii în total (în Mai 2013  și Martie 2014). Principalul obiectiv este pentru prezentarea proiectului dar și discuții despre stagiile proiectului și cum acestea au fost abordate. De asemenea, seminariile vor fi folosite pentru furnizarea rezultatelor proiectului, în funcție de planificarea și bugetul alocat, dar și pentru colectarea de feedback de la beneficiarii proiectului.

Sesiunile de formare – se vor desfășura în Iunie 2014 pentru toți partenerii. Principalul scop va fi practicarea și evaluarea cursului digital realizat în timpul proiectului. Grupurile naționale de lucru vor fi capabile să lucreze și să definească împreună strategia de transfer a practicilor educaționale de succes selectate în țările lor, dar și să caracterizeze toate posibilele dificultăți.

Conferința finală – planificată pentru Octombrie 2014. Principalul obiectiv este de a prezenta și defini modul de succes pentru transferul rezultatelor și realizărilor proiectului către gupurile țintă care le pot adopta și aplica. Prezentarea versiunii finale a cursului digital realizat de către parteneri.

Advancis – Business Services
Rua Primeiro de Maio 192, 2o Tras.
4450-230 Matosinhos PORTUGAL
+351 220 175 604
+351 220 100 325
info@advancis.pt